HTTP Server Durum / Hata Kodları ve Anlamları

22 Şubat 2023
HTTP Server Durum / Hata Kodları ve Anlamları

HTTP, “Hypertext Transfer Protocol” (Hiper Metin Transfer Protokolü) kısaltmasıdır. HTTP istekleri web sayfalarının tarayıcılardan sunuculara nasıl gönderildiğini ve yanıtlandığını yöneten bir protokoldür. HTTP sunucu yanıtları, sunucunun isteği işleme durumunu veya hatasını belirtir.

İşte en sık karşılaşılan HTTP durum/hata kodları ve açıklamaları:

1xx (Bilgilendirme) 100 Continue: Sunucu, istemi aldı ve işlemeye başladı. İstemci, gövde gönderimini devam ettirebilir. 101 Switching Protocols: Sunucu, Protokol Değiştirme isteğini aldı ve geçiş yapıyor.

2xx (Başarılı) 200 OK: İstek başarıyla işlendi ve yanıtın gövdesinde bulunan veriler istemciye gönderildi. 201 Created: İstek başarıyla işlendi ve yeni bir kaynak oluşturuldu. 202 Accepted: İstek kabul edildi, ancak henüz işlenmedi. 204 No Content: İstek başarıyla işlendi, ancak yanıt gövdesinde içerik yok.

3xx (Yönlendirme) 300 Multiple Choices: İstemci tarafından yapılacak seçimler bulunuyor. 301 Moved Permanently: İstek yapılacak kaynak kalıcı olarak başka bir URI adresine taşındı. 302 Found: İstek yapılacak kaynak farklı bir URI adresinde bulunuyor. 304 Not Modified: İstemci, önbelleğindeki bir sürüme dayalı olarak güncellenmemiş verileri kullanarak, sunucudan yeniden yükleme yapmak yerine yerel önbelleğini kullanabilir.

4xx (İstemci Hatası) 400 Bad Request: Sunucu, isteği anlayamadı veya yanıt veremiyor. 401 Unauthorized: İstek için kimlik doğrulama gerekiyor. 403 Forbidden: İstemci, istek yapmak için yetkili değil. 404 Not Found: İstenen kaynak sunucuda mevcut değil. 409 Conflict: İşlem çakışması nedeniyle istek gerçekleştirilemiyor. 429 Too Many Requests: İstemci, belirli bir süre içinde çok fazla istek gönderdi.

5xx (Sunucu Hatası) 500 Internal Server Error: Sunucu, bir hata oluştu ve isteği tamamlayamadı. 502 Bad Gateway: Sunucu, bir başka sunucu ile iletişim kurmaya çalışırken hata oluştu. 503 Service Unavailable: Sunucu, geçici olarak istekleri kabul edemiyor. 504 Gateway Timeout: Sunucu, bir başka sunucudan beklenen yanıtı alamadı.

505 HTTP Version Not Supported: Sunucu, istemcinin talep ettiği HTTP sürümünü desteklemiyor.

Bu kodların yanı sıra, özel HTTP durum kodları da var olabilir. Ancak, bu özel kodlar belirli bir uygulamaya veya hizmete özeldir ve genel olarak kabul edilmiş bir standartları yoktur.

HTTP durum kodları, sunucuların istekleri nasıl işlediğini ve yanıtladığını belirten önemli bir parçadır. Web geliştiricileri, sunucularının isteklere nasıl yanıt vereceğini kontrol etmek ve hataları çözmek için bu kodları anlamalıdır.

Benzer Yazılar